Învierea spirituală prin Iisus Christos

 

Învierea spirituală prin Iisus Christos

"Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte din nou, cineva nu va putea să cunoască împărăţia lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?" Iisus Christos - Biblia - Evanghelia după Ioan Cap 3; verset 3-4 (atenție traducere greșită în biblia ortodoxă actuală; "born again" în versiunea internațională)

„Oul are multe semnificaţii şi într-una din scrierile străvechi din India se menţionează de ce trebuie să avem un ou când sărbătorim Paştele. Este foarte surprinzător. Reiese foarte clar de acolo, pentru cel ce înţelege, că Iisus Christos este reprezentat simbolic ca un ou.”

"Începutul lumii" Constantin Brâncuși 1924
Inceputul lumii - Brancusi 1924.jpg

„Dar de ce precum un ou? În limba sanskrită, un Brahman este numit dwijaha. „Dwihi jayeti” înseamnă „cel care s-a născut de două ori”. De asemenea, orice pasăre este numită dwija, adică născută de două ori, pentru că pasărea se naşte mai întâi ca ou şi apoi se naşte din nou, ca pasăre. În acelaşi fel, fiinţa umană se naşte precum un ou şi apoi se naște spiritual ca suflet realizat. Faptul că cele două sunt denumite la fel este plin de semnificaţii. Niciun animal nu este numit dwijaha, decât dacă are mai întâi formă de ou. Niciunul dintre mamifere nu este numit dwijaha, în afară de fiinţele umane.”

"Nou-născut" Constantin Brâncuși
Nou nascut Brancusi.jpg

"Atunci când egoul şi superegoul se dezvoltă complet într-o ființă umană și zona osului fontanelei este complet calcificată, atunci deveniţi un ou. Voi deveniţi complet separaţi de mama voastră, de întreaga putere atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu și sunteţi lăsați ca un ou până vă maturizaţi în interiorul vostru, înăuntrul cojii de ou, în libertatea voastră, până la punctul în care sunteți gata să ieşiţi din găoace. Pasărea mamă trebuie să străpungă capul oului și voi ieșiţi afară ca păsări."

tues_1b.jpg

„Cum ar putea crede oamenii că pot fi dwijaha, că se pot naşte din nou? Acest lucru a fost spus de fiecare religie, de fiecare profet, şi anume că trebuie să vă naşteţi din nou. Până când nu vă naşteţi din nou – asta reprezintă botezul real – până când această coajă de ou nu este spartă în zona fontanelei, nu puteţi să deveniţi dwijaha. Stă scris în toate cărţile sacre, a fost spus de toţi profeţii. Cineva a trebuit să vă arate că acest lucru se poate înfăptui: El, puterea Divină însăşi, Pranava, El, Brahma însuşi. Renaşterea Lui a fost învierea, învierea în corp, pe când la oameni este o înviere care are loc în conştiinţă. Aceasta este semnificaţia Paştelui.”

sothebys-imp-and-mod-5-3-12-5.jpg

„Mesajul lui Christos este învierea Sa. El a venit pe acest pământ ca fiinţă umană. Şi misiunea pe care o avea de îndeplinit era aceea de a ilumina în conştiinţa umană capacitatea de a înţelege, sau, putem spune, de a transforma în realitate - în conştiinţa fiinţelor umane - faptul că nu sunt acest corp, ci Spiritul. Conștiința divină nu dispare niciodată, ea nu poate fi distrusă sau stăpânită. Și aceasta trebuia dovedit în timpul vieții Lui, prin învierea Sa.”

constantin-brancusi-studio.jpg

Unde se află locul indicat simbolic și ce semnificaţie au unele dintre parabole lui Iisus Christos? „În creier, în dreptul chiasmei optice, se găseşte centrul subtil unde se află amplasat locul în care rezidă această mare Zeitate, graţie răstignirii şi învierii lui. El a creat acest spaţiu, ca noi să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu, situată în interiorul nostru. Nu se află în exterior, ci în zona limbică ce înconjoară egoul şi superegoul vostru. În Purane, scrierile sacre străvechi din India, Christos a fost descris foarte limpede. De fapt, în Biblie s-a consemnat ceea ce au văzut la El, pe când a fost pe acest pământ, dar nimic despre ceea ce L-a creat, despre cum a venit pe pământ, despre spiritul lui Christos, despre locul unde stă Christos, despre modul în care a venit şi nici despre scopul pentru carea a venit, sau locul unde se află în noi. Aceste lucruri nu sunt menţionate în Biblie. În acele vremuri, oamenii nu au fost deloc conştienţi de măreţia Lui, de întruparea lui deosebită. Citind unele dintre cărţile străvechi, se poate constata că El era numit Mahavishnu în Devi Purana - Purana Zeiţei - scrierea sacră străveche, a Zeiţei.”

"Pasăre în zbor" Constantin Brâncuși: "Toată viaţa mea am căutat esenţa zborului"
Brancusi - Pasare in zbor.jpg

Cum se petrece Învierea promisa de Iisus Christos?
„În creier, există un centru foarte subtil, situat între glandele pituitară și pineală. El a venit în acest centru pentru ca noi să ne înălțăm, ca să ne dea cunoașterea vieții eterne, ca să ne facă să ştim că nimic din ce vedem pe acest Pamânt nu e veșnic. Există ceva dincolo de toate acestea, și, prin învierea Lui, ne-a arătat modalitatea prin care putem fi reînviați cu toții. Aceasta este poarta din zona limbică, care are o mie de petale. Aceste petale seamănă cu un lotus, care se află efectiv în noi, dar într-o stare latentă. Așa cum e o lumânare. Deşi ea are fitil, nu vedeţi forma fitilului. Numai când este aprinsă, îi vedeți forma. Când puneți laolaltă o mie de nervi, ei seamănă cu un lotus. Dar dacă nu sunt iluminaţi, veți spune doar că sunt o mie de nervi.”

"Coloana infinită" Constantin Brâncuși
coloana_infinitului_ziua_soare.jpg

„Christos a ieşit din materie, a ieşit din acel mormânt ce simbolizează materia care ne-a închis în interiorul ei şi care trebuie deschis complet, prin puterea noastră spirituală. Aruncaţi deoparte piatra ce acoperă acest mormânt! Ieşiţi de acolo şi staţi în afara lui! Acesta este mesajul învierii lui Christos. Mormântul ni l-am creat singuri, pentru că le-am permis oamenilor să ne domine. Le-am permis să ne construiască aceste morminte, le-am permis să-l îngroape pe Christos din interiorul nostru, pentru că ne-a fost frică. Dar Christos trebuie să se înalţe. Noi ne creăm propria materie prin intermediul condiţionărilor noastre, al spaimelor, al ideilor noastre total greşite despre bunătate, amabilitate şi compasiune. În lumina Spiritului se poate vedea că, ceea ce considerăm a fi compasiune, nu este decât un fel de simpatie, care nu ne duce nicăieri. Totul ar trebui văzut prin lumina Spiritului.”

Evenimente în Bucureşti
Evenimente în toată România

"Aceia care spun că mai întâi vor muri și apoi vor învia, greșesc. Dacă ei nu primesc mai întâi învierea, în timp ce trăiesc, atunci când mor nu vor primi nimic... Ignoranța este robie. Cunoașterea e libertate. Dacă cunoaștem adevărul, trebuie să aflăm în noi roadele adevărului. Dacă suntem uniți cu el, ne va aduce împlinirea." IIsus Christos, Evanghelia după Filip

"Cine nu iese din Eu, nu atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa." Constantin Brâncuși

„Nu mai avem niciun acces la spiritul Lumii, poate fiindcă nici nu îl căutăm; însă trupul omenesc nu este nici el diferit de structura universului.“ Constantin Brâncuși

"Păsărilor care s-au născut în colivie, le este cel mai frică de cer." Rabindranath Tagore

"Poate fi greu pentru un ou să se transforme într-o pasăre: ar fi o priveliște puțin mai greu de imaginat pentru o pasăre să învețe să zboare în timp ce ramâne un ou. Noi suntem în prezent precum ouăle. Și nu putem merge la infinit prin a fi doar un ou decent, obișnuit. Trebuie să eclozăm sau ne vom strica." C.S. Lewis

"De milenii, iniţiaţii propovăduiesc naşterea din spirit şi, în mod ciudat, omul uită tot mereu să înţeleagă procrearea divină. Asta nu dovedeşte o tărie deosebită a spiritului, iar consecinţele înţelegerii greşite se manifestă ca degenerare nevrotică, înveninare, îngustime şi pustiire. Uşor este de izgonit spiritul, dar din supă lipseşte sarea, "sarea pământului". Însă spiritul dovedeşte tot mereu tărie prin faptul că învăţătura esenţială a vechilor iniţieri este purtată mai departe din generaţie în generaţie. Tot mereu au existat şi oameni care au înţeles ce înseamnă că Dumnezeu este tatăl lor. Echilibrul dintre carne şi spirit rămâne rezervat acestei sfere." Carl Gustav Jung

"Situația noastră aici pe pământ este ciudată. Fiecare venim pentru o scurtă vizită, neştiind de ce, totuşi părând a tinde către un scop divin." Albert Einstein

"Te-ai născut cu aripi, de ce preferi să te târăşti prin viață?" Jalaluddin Rumi

"Un om nu se poate avânta prea sus, atunci când zboară cu propriile sale aripi." William Blake

Culegere de extrase din textele Shri Mataji Nirmala Devi
Contact: culturaspiritului@gmail.com
https://www.facebook.com/CulturaSpiritului
https://plus.google.com/+CulturaSpiritului/