Fritjof Capra

 

Fritjof Capra

"oamenii de ştiinţă sunt răspunzători pentru studiile lor nu doar din punct de vedere intelectual, ci şi moral." Fritjof Capra - Punctul de cotitură. Ştiintă, Societate şi Cultură

Dansul_lui_Shiva_CERN.jpg

CERN: Pe placa de lângă statuia reprezentând dansul Domnului Shiva sunt gravate extrase din Taofizica

"Fizica modernă a arătat că ritmul creației și distrugerii nu se manifestă numai în schimbarea anotimpurilor sau în nașterea și moartea tuturor ființelor vii, dar este, de asemenea, însăși esența materiei anorganice." Fritjof Capra

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Acum multe sute de ani în urmă, artiștii indieni au creat imagini vizuale cu dansul lui Shiva într-o serie frumoasă de figuri de bronz. În timpul nostru, fizicienii au folosit cea mai avansată tehnologie pentru a portretiza tiparele dansului cosmic. Metafora dansului cosmic unifică astfel mitologia antică, arta religioasă și fizica modernă." Fritjof Capra

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Pentru fizicienii moderni, atunci, dansul lui Shiva este dansul materiei subatomice." Fritjof Capra

"Diferenţa dintre mistica orientală şi cea occidentală constă în faptul că şcolile mistice au jucat întotdeauna un rol marginal în Vest, în timp ce în Est ele au constituit curentul religios şi filosofic principal. De aceea, în continuare mă voi referi pentru simplitate la "viziunea orientală asupra lumii" şi numai ocazional voi menţiona alte surse.
Dacă fizica de astăzi determină un mod esenţialmente mistic de a concepe lumea, ea nu face decât să se întoarcă, într-un fel, în urmă cu 2500 de ani. E interesant de urmărit evoluţia în spirală a ştiinţei occidentale, începând de la filosofia mistică a grecilor, crescând şi afirmîndu-se prin dezvoltarea tehnicii raţionamentului şi depărtându-se astfel tot mai mult de originile sale mistice pentru a elabora o concepţie asupra lumii ce contrastează puternic cu aceea a Orientului îndepărtat. În stadiul său actual, ştiinţa Occidentului depăşeşte însă această concepţie şi se întoarce la cele ale vechilor greci şi ale filosofiilor orientale. De această dată, însă, nu se mai bazează doar pe intuiţie, ci şi pe experimente sofisticate şi de înalta precizie, pe un formalism matematic riguros şi bine închegat. Originile fizicii, ca ale tuturor ştiinţelor Occidentului, se afla în prima perioadă a filosofiei grecilor, - secolul al Vl-lea î.e.n, într-o cultură în care ştiinţa, filosofia şi religia nu erau separate." Fritjof Capra - Taofizica

"Elementele de bază ale modului oriental de a concepe lumea sunt în acelaşi timp şi elementele de bază ale viziunii pe care o configurează fizica modernă. Ele vor să arate că gîndirea orientală şi, mai general, abordarea mistică, oferă un fundament solid şi relevant din punct de vedere filosofic teoriilor ştiinţifice contemporane; o concepţie despre lume în care descoperirile ştiinţifice se pot afla în perfectă armonie cu idealul de spiritualitate şi credinţele religioase. Coordonatele principale ale acestei concepţii sunt unitatea şi intercorelarea fenomenelor şi natura esenţialmente dinamică a Universului. Cu cât pătrundem mai adânc în lumea submicroscopică, cu atât mai clar devine faptul că fizicienii, ca şi misticii din Orient, au ajuns să vadă lumea ca un sistem de componente inseparabile, în continuă interacţie şi mişcare, observatorul făcând parte integrantă din acest sistem.
Concepţia organică, "ecologică", desprinsă din filosofia orientală este, fără îndoială, motivul care a făcut ca această filosofie să capete o imensă popularitate în Vest, mai ales în rândul tinerilor. Mulţi văd în cultura occidentală încă dominată de modelul mecanicist, fragmentar, cauza alienării individului şi astfel, mulţi s-au îndreptat spre căile de eliberare oferite de mistica orientală. Este interesant şi, probabil, deloc surprinzător, faptul că cei atraşi de mistica orientală, cei care consultă I Ching şi practică yoga sau aite forme de meditaţie, au în general o atitudine puternic anti-ştiintifică. Ei sunt tentaţi să vadă ştiinţa în general şi fizica în particular, ca pe o disciplină limitată, care împiedică dezvoltarea imaginaţiei si este responsabilă de tot răul produs de tehnologia modernă.
Această carte îşi propune să amelioreze imaginea ştiinţei demonstrând că există o perfectă armonie între înţelepciunea Orientului şi ştiinţa Occidentului. Ea doreşte să arate cititorului că fizica modernă merge dincolo de tehnologie, că drumul său - sau Taofizica - poate fi un drum spiritual, o cale spre cunoaştere şi spre împlinire." Fritjof Capra - Taofizica

"Pentru cei mai mulţi dintre noi este dificil să fim permanent conştienţi de limitările şi relativitatea cunoaşterii conceptuale. Datorită faptului că ne este mult mai uşor să cuprindem cu mintea reprezentarea realităţii decât realitatea însăşi, tindem să le confundăm pe acestea două şi să luăm conceptele şi simbolurile noastre drept realitate. Unul dintre ţelurile principale ale misticii orientale este acela de a elimina aceasta confuzie(...).Cunoaşterea provenită din această experienţă e numită "cunoaştere absolută" pentru că nu are la bază discriminări, abstracţii, clasificări - relative si aproximative." Fritjof Capra - Taofizica

"Desi tradiţiile spirituale descrise (n.t. - anterior) diferă prin multe detalii, modul lor de a concepe lumea este esenţialmente acelaşi. Este o viziune bazată pe experienţa mistică - o experienţă directă, non-intelectuală - şi această experienţă are un număr de caracteristici fundamentale independente de fundalul geografic, istoric sau cultural al misticului. Un hinduist şi un taoist pot accentua aspecte diferite ale experenţei mistice; budistul japonez poate exprima experienţa sa în termeni foarte diferiţi de cei folosiţi de budistul indian dar elementele de bază ale concepţiei despre lume conturată de aceste tradiţii sunt aceleaşi. Aceste elemente par să fie totodată caracteristicile fundamentale ale viziunii asupra lumii rezultate din cercetările fizicii moderne.
Cea mai importantă trăsătură a viziunii orientale - s-ar putea spune esenţa ei - este conştiinţa unităţii şi intercorelării tuturor lucrurilor şi evenimentelor, experienţa fenomenelor ca manifestări ale unei unice entităţi primordiale. Toate lucrurile sunt privite ca părţi interdependente şi inseparabile ale întregului cosmic, ca manifestări diferite ale aceleiaşi realităţi ultime.Tradiţia orientală se referă în mod constant la această realitate ultimă, indivizibilă, care se manifestă în toate lucrurile si din care fac parte toate lucrurile. În hinduism ea e numită Brahman, în budism Dharmakaya, în taoism, Tao. Deoarece transcende toate conceptele şi toate categoriile filosofice, o mai numesc "Ceea Ce Este"." Fritjof Capra - Taofizica

"În situaţiile obişnuite noi nu suntem conştienţi de unitatea lumii ci o percepem ca fiind fragmentată în obiecte şi fenomene. Această divizare ne este, fireşte, utilă şi necesară pentru a învinge dificultăţile zilnice, dar nu reprezintă trăsătura fundamentală a realităţii. Este numai o abstracţiune născocită de intelectul nostru care discriminează şi clasifică. A crede că aceste concepte abstracte ale noastre - acelea de "corpuri" şi"evenimente" separate - sunt realităţi ale naturii ar fi o iluzie. Principalul scop al tradiţiei mistice orientale este de a reorienta mentalul centrându-l şi redându-i liniştea prin meditaţie. De altfel termenul sanscrit pentru meditaţie, samadhi, se traduce literal prin "echilibru mental"; se referă la acea stare de echilibru a mentalului care permite experimentarea unităţii Universului. Această unitate nu e numai caracteristica centrală a experienţei mistice, ci şi unul din cele mai importante adevăruri revelate de fizica modernă. Ea devine evidentă la nivel atomic şi se manifestă din ce în ce mai pregnant pe măsură ce se coboară tot mai adânc în domeniul particulelor subatomice." Fritjof Capra - Taofizica

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Teoria cuantică relevă caracterul interdependent al Universului. Ea demonstrează că nu putem descompune lumea în elemente independente.” Pe măsură ce coborâm în adâncul materiei ne dăm seama că ea e compusă din particule, dar acestea nu sunt "cărămizile" lui Democrit şi Newton. Sunt mai curând idealizări utile scopurilor practice, dar fără semnificaţie fundamentală. Aşa cum spune Niels Bohr, "particulele materiale izolate nu sunt decât abstracţiuni; proprietăţile particulelor pot fi observate şi definite doar prin intermediul interacţiunilor, acestora cu alte sisteme"." Fritjof Capra - Taofizica

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Astfel, la nivel atomic obiectele materiale solide ale fizicii ciasice se dizolvă în structuri probabilistice, iar aceste structuri reprezintă probabilităţi de realizare a interconexiunilor. Teoria cuantică ne obligă să privim Universul nu ca pe o colecţie de obiecte, ci ca pe un sistem complex de relaţii stabilite intre diferitele părţi ale unui întreg unic. Aceasta este si realitatea experimentată de misticii orientali; unii dintre ei au descris experienţa mistică în termeni aproape identici cu cei folosiţi de fizicienii atomişti în lucrările lor." Fritjof Capra - Taofizica