Leonardo da Vinci

 

Leonardo da Vinci

"Există trei feluri de oameni: cei care văd, cei care văd atunci când li se arată, şi cei care nu văd." Leonardo da Vinci

"Află cum să vezi. Realizează că totul se conectează la toate celelalte." Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci Citate engleza.jpg

"Nu există stăpânire, mai mică sau mai mare, decât cea a propriului sine." Leonardo da Vinci

"Nu poți deține nimic, mai mult sau mai puțin, în afara controlului asupra ta însuți." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

"Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine." Leonardo da Vinci

Leonardo-Da-Vinci- Citate_Engleza_2.jpg

"Un poet ştie că a atins perfecţiunea nu atunci când nu a mai rămas nimic de adăugat, ci atunci când nu a mai rămas nimic de înlăturat." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

Învăţarea nu epuizează niciodată mintea. Leonardo da Vinci

"Artistul vede ceea ce alţii pot abia întrezări." Leonardo da Vinci

"Unde este mult sentiment, este şi multă suferinţă." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

"Acolo unde se zbiară nu există o adevărată cunoaştere." Leonardo da Vinci

"Nimic nu ne înşală mai mult decât propria noastră gândire." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

"Adevărul izbucneşte, la urma urmei, în ciuda prefăcătoriei." Leonardo da Vinci

"Cea mai mare înşelătorie căreia îi sunt supuşi oamenii se trage din propriile lor opinii." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

"Experimentul nu este greşit niciodată. Doar judecata celui care face experimentul greşeşte, pentru că vede rezultate care nu vor apărea niciodată." Leonardo da Vinci

"În râuri, apa pe care o atingi este cea din urmă care a trecut şi cea dintâi care vine; la fel este şi timpul prezent." Leonardo da Vinci

"Pasărea umană îşi va lua cel dintâi zbor, umplând lumea cu uimire, toate scrierile cu faima sa, şi aducând glorie eternă cuibului din care s-a ivit." Leonardo da Vinci

"Iubirea şi ura sunt cele mai puternice condiţii emoţionale resimţite de fiinţa omenească... iar ura este mai puternică decât iubirea deoarece ea ruinează şi distruge iubirea." Leonardo da Vinci

"Preţuieşte în viaţă lucrurile mici, căci o lumânare va reuşi ceea ce soarele nu va putea niciodată: să lumineze în intuneric." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

"În viaţă, frumuseţea dispare. În artă, nu." Leonardo da Vinci

"Ochiul zăreşte un lucru cu o mai mare claritate în vis decât imaginaţia atunci când este trează." Leonardo da Vinci

"Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare." Leonardo da Vinci

"Viața fără iubire nu este viață deloc" Leonardo da Vinci

"A crea ceva asemănător vieţii se află mai sus decât viaţa." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

Printre marile lucruri aflătoare printre noi, Nimicul este cel mai mare. Acesta domneşte în timp şi îşi trimite braţele în trecut şi în viitor şi cu ele distruge tot ceea ce a fost şi tot ceea ce va veni, atât în natură, cât şi în lumea animală, şi nu posedă nimic din indivizibilul prezent. Leonardo da Vinci

"Pământul este un astru asemănător Lunii... el nu este situat în mijlocul cercului pe care îl descrie Soarele, nici în mijlocul lumii. Cuiva care s-ar afla în Lună, Pământul nostru i-ar apărea că îndeplineşte acelaşi rol ca şi Luna pentru noi." Leonardo da Vinci în jurnalul său

"Odată ce ai zburat, vei păşi pe pământ cu ochii aţintiţi spre cer." Leonardo da Vinci

"Cine nu pedepseşte nedreptatea, porunceşte ca ea să fie făcută." Leonardo da Vinci

"Nu ştiu ce fel de fire am eu, că nasc duşmănii spontane." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

"Omul mediocru priveşte fără să vadă, ascultă fără să audă, atinge fără să simtă, mănâncă fără să deguste, se mişcă fără vigilenţă fizică, inhalează fără să fie atent la miros sau la parfum şi vorbeşte fără să gândească." Leonardo da Vinci

"Trupul meu nu va fi un mormânt pentru alte creaturi." Leonardo da Vinci

"Arta nu se termină niciodată, ci este doar abandonată." Leonardo da Vinci

Evenimentele din Bucureşti
Evenimentele din toată România

Leonardo di Ser Piero Vinci (15 aprilie 1452, Vinci - 2 mai 1519) renascentist italian: artist, sculptor, inventator, arhitect, muzician, cartograf, matematician, inginer, anatomist, geolog, botanist, autor... Foarte bine cunoscut pentru operele de arta, Leonardo da Vinci primeste şi astăzi, noi valuri de atenţie şi de popularitate, pentru maximele profunde şi inspirate.